Volg Operatie 003

Vorige edities

Nieuwsbrief

Doel PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Webmaster   
maandag 01 september 2008 20:35

We geven U graag nog even de doelstellingen mee van de afgelopen jaren die blijvend het project Operatie 003 inspireren:
 

Doorbreken van de stigmatisering
De stigmatisering van kinderen en jongeren uit het type 3 onderwijs doorbreken. Wij willen de maatschappij een krachtig signaal geven dat deze kinderen onze steun nodig hebben. Wij willen aantonen dat deze kinderen een groot hart hebben en tal van andere talenten. Samen met de kinderen willen we zoeken naar knelpunten, gevoelens, maar ook de vele positieve elementen aan bod laten komen die hen typeren als uniek individu in onze maatschappij.

Versterken van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de ouders in de opvoeding en begeleiding van jongeren en kinderen
De kinderen hebben niet altijd contact met hun ouders. Sommigen kunnen naar huis in het weekend, andere kinderen hebben zelfs dat geluk niet (CBJ en jeugdrechtbanken). De ouders zijn dus niet dagelijks betrokken bij de kinderen. Door dit project krijgen de kinderen echter meer voet aan de grond. Hun negatief zelfbeeld, vaak bevestigd door de ouderlijke omgeving, wordt hier ontwikkeld naar zelfbewustzijn. Het kind, de jongere, kan trots zijn op wat hij kan. Dat vertaalt zich eveneens naar buiten. De ouders worden bij het kind betrokken door het toonmoment waarop ze worden uitgenodigd en waarin ze hun kind weldegelijk zien presteren. Op die manier wordt tevens aan de betrokkenheid van de ouder bij het kind gewerkt. De ouders krijgen de film te zien waarin de kinderen zich uiten en openhartig met andere kinderen van gedachten wisselen. Ook dat is een duidelijke confrontatie voor de ouders waardoor ze zich bewuster worden van hun rol bij de opvoeding van de kinderen: Ze krijgen de gelegenheid hun relatie aan te passen. In welke omstandigheden een ouder ook leeft, toch zal hij/zij getroffen worden door wat ze van hun kind te zien krijgen.

Verbeteren van de wederzijdse beeldvorming en communicatie
Het is een feit dat kinderen met een zware gedrag- en emotionele stoornis gemakkelijk gestigmatiseerd worden door kinderen uit hun omgeving, die een zogenaamd “normaal” leven leiden. Door ze echter in contact te laten treden via de uitwisseling  met een andere groep kinderen, dan ook nog uit een ander land en die net zoals zij bezig zijn met kunst, creativiteit, sport,... als therapie, is dit voor hen een enorme bevestiging. Ze leren verder kijken dan de eigen omgeving, kunnen zich spiegelen aan andere kinderen, ontdekken dat die ook problemen hebben…. Doel van deze uitwisseling is een betere verstandhouding, acceptatie van elkaar en elkaar leren kennen in de rijkheid van de specifieke eigen talenten en culturele bagage. Wat de kinderen te vertellen hebben, draagt veel bij tot een beter begrip voor elkaar in onze tijd van moeilijk samenleven of integratie. De culturele rijkheid en de eigen levensvisie is het verbindende element dat alle sociale (en/of religieuze) verschillen overstijgt. De eigenwaarde wordt opgekrikt. Onze ervaring vanuit de vorige uitwisseling leert ons dat deze persoonlijke aanpak voor de kinderen zeer belangrijk is en alle informatie overstijgt die ze uit de media krijgen.

Laatste aanpassing ( donderdag 23 juli 2009 21:33 )