Volg Operatie 003

Vorige edities

Nieuwsbrief

Vzw Operatie 003 PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Webmaster   
maandag 01 september 2008 20:39

Met ingang van 9 juli 2009 werd het project Operatie 003 een op zich bestaande vzw. De Raad Van Bestuur bestaat uit

• Sven De Smet: voorzitter - begeleider kinderen en jongeren met een gedrag- en emotionele stoornis
• Olivier Saubain: ondervoorzitter - begeleider kinderen en jongeren met een gedrag- en emotionele stoornis
• Mil Kooyman: secretaris - voorzitter scholengroep Panta Rhei
• Jona Muylaert: penningmeester - begeleidster kinderen en jongeren met een gedrag- en emotionele stoornis
• Lot Stevens: bestuurder - coördinator project kinderen en jongeren  met een gedrag- en emotionele stoornis
• Bernard Saubain: bestuurder - hoofdopvoeder De Westhoek Koksijde (weekend en vakantieopvang voor oa kinderen en jongeren met een gedrag- en emotionele stoornis

De Algemene Vergadering wordt voorlopig vervolledigd door

• Cahris Sucaet - begeleidster kinderen en jongeren met een emotionele stoornis


Vzw Operatie 003 heeft tot doel: (uittreksel uit de statuten)

Artikel 5. Doel en activiteiten
De vzw heeft tot doel:
Het organiseren van activiteiten van allerlei aard, ondermeer kunstzinnige, creatieve, sportieve en avontuurlijke activiteiten voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs.
In eerste instantie wordt de doelgroep bepaald als kinderen met gedragstoornissen en emotionele stoornissen, maar de doelgroep kan verruimd worden.
Doelstelling is het doorbreken van de stigmatisering van deze jongeren in de samenleving.
Elk initiatief dat een bijdrage levert tot deze doelstelling, o.m. studiewerk, onderzoek, communicatie, zal door de vzw worden ondersteund.

Operatie 003 wil therapeutische invalshoeken creëren waarbij de kinderen werken aan hun laag zelfbeeld, de lage frustratiedrempel, het controleren van het lichaam, beweging,…

Operatie 003 wil de stigmatisering doorbreken welke deze kinderen dagelijks met zich meedragen. Zeker in een tijd waar we overspoeld worden door agressie op jonge leeftijd lijkt het of deze kinderen nog weinig positieve eigenschappen bezitten. FOUT! Deze kinderen bezitten massa’s eigenschappen waar we dagelijks van en soms naar opkijken. Deze kinderen kunnen, mits ernstige begeleidingen en investeringen, uitgroeien tot lieve mensen met een toekomst!

Operatie 003 wil dan ook de overheid oproepen tot het voldoende investeren in dit type onderwijs, voor deze kinderen…

Peter “for life” van de Operatie 003 projecten is jeugdauteur Marc De Bel, wiens geestelijke kinderen “De zusjes Kriegel” best wel eens kunnen omschreven worden als de type 3-ling.

Laatste aanpassing ( donderdag 23 juli 2009 22:59 )